Buì

Deriva dal latino bullire
in francese bouillir
in spagnolo bullir

vi. bollire

vi. fermentare, macerare

Esempi di utilizzo

Frasi

  • L'üga la bui dopu na stemana da la vendemia.

  • Quandu l'üga la bui l'ampienìs da füm l'involt.

  • Anca al fe al bui quanda al sa scòlda.

  • La grasa la bui quandu l'è maserada.

Modi di dire

  • I bui miga ansem

  • Làgala bui!

  • Fà buì ansema dü toch da fer

  • Al bui l'acqua nal paröl

Altre informazioni

Gruppo: Cantina