Metalli

Termini trovati

alüminiu - nm. alluminio

argènt - nm. argento

argent vif - nm. mercurio

azzàl - nm. acciaio

azzàlina - nf. sfera di cuscinetto

bruns - nm. bronzo - nm. paiolo di bronzo

cusinèt - nm. cuscinetto

or - nm. oro

pèltru - nm. peltro

piumb - nm. piombo

ram - nm. rame

rutàm - nm. rottame - nm. rottami(plurale)

stagn - nm. stagno

trumbùn - nm. trombone

utun - nm. ottone

Risultati 1 - 15 su 15